Namaste, I am performing at the Bharatiya Vidya Bhavan Bangalore on 25th Nov 6pm titled HREEM.